Het Kabinet voor Levend Onderzoek biedt tijdelijk onderzoek naar fundamentele vraagstukken door creativiteit en dialoog. Zoekt u een innovatief antwoord op een strategisch vraagstuk voor uw organisatie? Bel 06 29816240 of mail info@hetkabinetvoorlevendonderzoek.nl

" Wat een mooie avond! Ik probeer de zekerheid te parkeren en in het heden te leven. Vandaag. Slechts bevangen door inspiratie."

Mart Pfeiffer - Directievoorzitter Rabobank regio Schiphol
" In een context van verrassing, verwondering en bevreemding, dwong het boeiende thema en de dialoog me tot nadenken, lang en diep nadenken. Nog steeds..."

Cor Vrieswijk - Advisor Transformation at Thomas Cook Group
" Ik vond het een geweldige ervaring om met wildvreemden een gesprek te hebben, ontdaan van ruis. De kwaliteit zat hem in de grote verscheidenheid van interessante mensen en hun verhaal."

Floor Collin - Regisseur
" Een avond met hecht contact tussen de deelnemers, een grote veiligheid waarin iedereen kon delen. Geweldig gezelschap en zeer kundige dialoogbegeleidster."

Jan van der Staay - Director Risicomanagement Gezondheidszorg
" Als ik dit van te voren had geweten was ik nooit gekomen, maar wat ben ik blij dat ik er was."

Robert Sinke - Owner Montgo BV, Board Member Polvo
" Ik heb de indruk dat de kunstuitingen de aanwezigen hebben aangezet tot kijken en luisteren; ze meer ontvankelijk maakten voor de ideeen en gedachten van anderen en minder gefocust op het eigen gelijk."

Bart Fiers - Voorzitter Raad van Bestuur Het Cultuurgebouw
" Het was de meest bijzondere avond met volstrekt onbekende mensen, die ik ooit heb meegemaakt. Al mijn (voor)oordelen verdwenen, het was alsof de tijd even stilstond."

Katja Weitering - Artistiek Directeur Cobra Museum
"Door Suzanne en 'haar Kabinet voor Levend Onderzoek' hebben we als directeuren van Achmea op een verrassende manier een open en onderzoekende dialoog gevoerd met externe stakeholders..."

Johan Blok - Programmamanager Achmea
"Het Kabinet voor Levend Onderzoek voor onze vier organisaties heeft mij laten zien dat leiderschap en/ in samenwerking niet gaat over voor de troepen uitgaan, maar om tussen de troepen samen vooruit te bewegen."

Marieke Vegt - Directeur Kunst en Cultuur Drenthe